Uvodnik

V 60 letih kluba se je zgodilo marsikaj od prvotnega imena Zgornjesavinjski študentski klub do današnjega Kluba zgornjesavinjskih študentov ali vsem bolj znane kratice KZSŠ.

Klub je v preteklosti deloval predvsem v Ljubljani, tam so potekali sestanki, katerih so se udeleževali ne le študentje ampak tudi lokalna skupnost in pa gospodarstveniki, saj je takrat veljalo, da so vse študente želeli zaposliti v domačih krajih ali pa vsaj kje v bližini. Študentje so bili tisti, ki so ne le nosili družbeno dejavnost krajev, bili so tudi prihodnost periferije. Pomembno je dejstvo, da se je za študij takrat odločalo od 10 do 15 % populacije.

Zgodovina

Na začetku je bil Zgornjesavinjski študentski klub, ki so ga naši, študentskega aktivizma željni predhodniki, ustanovili leta 1961. Takrat je prvi predsednik kluba postal Jože Jeraj. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bil namen študentskega kluba v naši dolini v glavnem povezovalnega in družabnega značaja. Zagnani študentje so prirejali brucovanja v gostilni Pod lipco v Ljubljani, kasneje pa tudi že v dvoranah po naši dolini. Število študirajočih je z leti naraščalo, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru. Klub je bil zelo aktiven predvsem v letu 1968, ko so potekale študentske demonstracije in je bila borba za študentske pravice na višku.

Na občnih zborih so bile aktualne teme predvsem položaj študentov v družbi in materialne ter druge problematike. Vsako leto so se jih udeležili vodilni in vplivni možje iz celotne občine Mozirje, npr. predsednik skupščine občine. Z njimi so študentje kritično obravnavali štipendijsko politiko, možnosti zaposlovanja po končanem študiju v domači občini in podobne pereče tematike. Organizirali so tudi nekaj prireditev in shodov, na primer ekskurzije po Sloveniji, študentske veselice po dolini in srečanja s študentskimi klubi sosednjih občin (dvodnevno srečanje s Klubom koroških študentov v koči na Smrekovcu).

Po dolgih letih aktivnega in nekaj vmesnih letih zamrlega študentskega delovanja v dolini je bil naposled 14. februarja 1997 ustanovljen Klub zgornjesavinjskih študentov, krajše KZSŠ. Mesto prvega predsednika kluba, takšnega kot ga poznamo danes, je zasedel Alojz Prislan.

Ne glede na to, da je klub skozi vsa ta leta menjaval vodstvo, člane, aktivno sodelujoče študente, dijake ter mlade po duši in telesu, smo lahko vsi ponosni na to, da sta poslanstvo in vizija kluba ostala enaka. Naš študentski klub še vedno združuje in povezuje študente cele zgornjesavinjske doline, prav tako kot jih je pred davnimi leti ob ustanovitvi.

O nas

Klub zgornjesavinjskih študentov (KZSŠ) je edina delujoča študentska organizacija v zgornjesavinjski dolini. Klub deluje v sedmih občinah, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Luče, Rečica ob Savinji in Solčava, sedež kluba pa ima v občini Ljubno. Območje, ki ga klub pokriva, šteje okrog 650 študentov. Klub je bil ustanovljen že davnega leta 1961, s takratnim imenom Zgornjesavinjski študentski klub.

KZSŠ deluje na področju izobraževanja, sociale, kulture, športa in pa tudi zabave. Na področju sociale in kulture prireja predavanja na temo socialnih zadev, dobrodelne teke, monokomedije, gledališke predstave in sodeluje na dobrodelnih prireditvah. Pri izobraževanju prireja sejem izobraževanja, jezikovne tečaje, potopisna predavnja in ostale izobraževalne tečaje. Veliko je športnih dogodkov, kot npr. nogometni, košarkarski in odbojkarski turnirji.

Največji projekt pa je festival Flosfest, ki vsako leto privabi okoli 4000 mladih in mladih po duši. Na festivalu je poskrbljeno za dnevni športno-zabavni program z animacijami, v večernem delu pa se predstavijo mlade rock skupine, ki so predskupine uveljavljenim skupinam iz Slovenije in tujine. Klub poleg tega organizira brucovanja, Rockžure in piknike, aktiven pa je tudi izven doline. Sodeluje na Škisovi tržnici in prireja žur KZSŠ-ja v Ljubljani in Mariboru.


ZBORNIK