Razpis za volitve v organe Kluba zgornjesavinjskih študentov

Upravni odbor Kluba zgornjesavinjskih študentov (v nadaljevanju: Klub) je na podlagi Statuta in Volilnega pravilnika, na svoji 8. redni seji, ki je potekala 20.10. 2023, sprejel sklep s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za mesta:

 • predsednik (1 mesto);
 • podpredsednik (1 mesto);
 • tajnik (1 mesto);
 • blagajnik (1 mesto);
 • član upravnega odbora (1 mesto);
 • član nadzornega odbora (3 mesta);
 • Predsednik dijaške sekcije (1 mesto).

Kandidaturo za posamezni organ Kluba je potrebno podati lastnoročno podpisano v zaprti kuverti na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba (Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji) vključno do 3. 11. 2023, s pripisom “KANDIDATURA”. Kandidat mora biti redni član Kluba, da lahko kandidira v organ Kluba.

Kandidatura mora vsebovati:

 • mesto za katerega kandidat kandidira;
 • ime in priimek;
 • naslov;
 • fakulteta;
 • telefonska številka;
 • elektronski naslov;
 • kraj in datum rojstva;
 • podpisano izjavo o nečlanstvu v izvršnih odborih političnih strank ali njenih podmladkov;
 • potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto;
 • vizijo delovanja v Klubu;
 • življenjepis;
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v Statutu in Volilnem pravilniku ali pa v času uradnih ur na sedežu Kluba.

Volitve za organe Kluba zgornjesavinjskih študentov bodo potekale v okviru REDNEGA OBČNEGA ZBORA, ki bo potekal v soboto 18. 11. 2023 ob 18. uri v gostišču Pevc (Loke 16, 3333 Ljubno ob Savinji).