Razpis za volitve v organe Kluba zgornjesavinjskih študentov

Upravni odbor Kluba zgornjesavinjskih študentov je na podlagi Statuta in Volilnega pravilnika, na 8. redni seji, 20.10. 2023, sprejel sklep s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za:

 • Predsednik (1 mesto),
 • Podpredsednik (1 mesto),
 • Tajnik (1 mesto),
 • Blagajnik (1 mesto),
 • Član upravnega odbora (1 mesto),
 • Član nadzornega odbora (3 mesta),
 • Predsednik dijaške sekcije (1 mesto).

Kandidaturo za posamezni organ Kluba je potrebno podati lastnoročno podpisano v zaprti kuverti na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba (Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji) vključno do 3. 11. 2023 s pripisom “KANDIDATURA”. Kandidat mora biti član Kluba zgornjesavinjskih študentov, da lahko kandidira v organ Kluba.

Kandidatura mora vsebovati:

 • mesto za katerega kandidat kandidira,
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • fakulteta,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov,
 • kraj in datum rojstva,
 • podpisano izjavo o nečlanstvu v izvršnih odborih političnih strank ali njenih podmladkov,
 • potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
 • vizijo delovanja,
 • življenjepis,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v Statutu in Volilnem pravilniku ali pa v času uradnih ur na sedežu Kluba, izven uradnih ur pa na spletni strani Kluba.

Kandidacijski postopek organi KZSŠ

Volitve za organe Kluba zgornjesavinjskih študentov bodo potekale v okviru REDNEGA OBČNEGA ZBORA, ki bo v soboto 18. 11. 2023 ob 18. uri v gostišču Pevc (Loke 16, 3333 Ljubno ob Savinji).