Razpis za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS Kluba zgornjesavinjskih študentov

Upravni odbor Kluba zgornjesavinjskih študentov je na podlagi Statuta, Volilnega pravilnika in Volilnega pravilnika za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS, na 8. redni seji, 20. 10. 2023, sprejel sklep s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za:

 • Svetnik Sveta Zveze ŠKIS (1 mesto).

Kandidaturo za posamezni organ Kluba je potrebno podati lastnoročno podpisano v zaprti kuverti na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba (Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji) vključno do 3. 11. 2023 s pripisom “KANDIDATURA”. Kandidat mora biti član Kluba zgornjesavinjskih študentov, da lahko kandidira v organ Kluba.

Kandidatura mora vsebovati:

 • mesto za katerega kandidat kandidira,
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • fakulteta,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov,
 • kraj in datum rojstva,
 • podpisano izjavo o nečlanstvu v izvršnih odborih političnih strank ali njenih podmladkov,
 • potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
 • vizijo delovanja,
 • življenjepis,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v Statutu, Volilnem pravilniku in Volilnem pravilniku za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ali pa v času uradnih ur na sedežu Kluba, izven uradnih ur pa na spletni strani Kluba.

Kandidacijski postopek svetnik Sveta Zveze ŠKIS

Volitve za organe Kluba zgornjesavinjskih študentov bodo potekale v okviru REDNEGA OBČNEGA ZBORA, ki bo v soboto 18. 11. 2023 ob 18. uri v gostišču Pevc (Loke 16, 3333 Ljubno ob Savinji).