VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR

Na podlagi Statuta, Volilnega pravilnika in sklepa Upravnega odbora, Klub zgornjesavinjskih študentov vabi na redni Občni zbor, ki bo potekal v soboto, 5. 11. 2022 ob 18. uri, na sedežu KZSŠ, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji.

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva
  4. Poročilo Upravnega odbora in Nadzornega odbora
  5. Volilna komisija
  6. Predstavitev kandidatov
  7. Volitve v organe
  8. Razno

Vabljeni!

Kandidacijski postopek organi KZSŠ 2022
Kandidacijski postopek Svet ŠOLS in SVet Zveze ŠKIS 2022
Priloga 1 Obrazec Kandidatura organi Kluba
Priloga 2 Obrazec Kandidatura Svet ŠOLS
Priloga 3 Obrazec Kandidatura Svet Zveze ŠKIS