V soboto, 27. februarja 2016, smo v konferenčni dvorani Šport centra Prodnik na Ljubnem izvedli zaključni dogodek projekta Mladi veter. Projekt, ki se sicer po dveh letih s koncem februarja 2016 uradno zaključuje, bo dejansko živel naprej. 

Oglejte si zloženko ob zaključku projekta

Od 9. do 10. ure so udeleženci izobraževanj in člani mreže Mladi veter izmenjali izkušnje in spoznanja, ki so jih odkrili na delavnicah in usposabljanjih ter pozdravili dejstvo, da bo mreža Mladi veter aktivno delovala še naprej.

mladi-veter-zakljucek-20160227-08V uradnem delu, ki se je začel nekaj minut čez deseto, so člani projektne skupine najprej prisotne lepo pozdravili. Besedo so predali županu občine Ljubno, gospodu Franju Naraločniku.  Ta je prisotne pozdravil, pohvalil izvajanje projekta in mlade pozval, naj bodo pogumni na svojih novih poslovnih poteh ter se vključujejo v projekte, ki jih bo izvajala občina Ljubno.

Člani projektne skupine so nato predstavili rezultate dveletnega projekta, nato pa razkrili še načrte za delovanje v prihodnje.

Glavni rezultati projekta

 • vzpostavljena mreža Mladi veter, v katero je ob zaključku projekta vključenih 12 nevladnih organizacij in 6 posameznikov;
 • oblikovana platforma za prenos v druga podobna okolja, ki vključuje naše izkušnje in predloge  na osnovi dveletnega izvajanja projekta;
 • izvedeno usposabljanje za vodenje projektov za predstavnike nevladnih organizacijah v Zgornji Savinjski dolini, kar povečuje možnosti NVO za uspešno izvajanje nadaljnjih projektov v Zgornji Savinjski dolini;
 • 8 predstavnikov nevladnih organizacij v Zgornji Savinjski dolini se je na 100 urnem usposabljanju COACH NLP+ usposobilo za ‘coaching’ z mladimi, ki potrebujejo pomoč pri postavljanju ciljev in njihovem doseganju;
 • z več kot 30 objavami v medijih, smo javnost v Zgornji Savinjski dolini opozarjali na projekt Mladi veter, na zaposlovanje v lokalnem okolju in ustvarjanje zelenih delovnih mest;
 • uspešno smo izvedli 15 tematskih delavnic za predstavitev lokalno specifičnih znanj in znanj, ki jih bodo mladi lahko uporabili pri ustvarjanju priložnosti za zaposlitev v lokalnem okolju;
 • izvedli smo veliko ogledov primerov dobrih praks, tako v domačem okolju, kot tudi v primerljivem okolju v Sloveniji. Strokovna ekskurzija na Gorenjsko je med udeleženci vzbudila veliko pozitivne energije za nadaljnje sodelovanje;
 • več kot 80 posameznikov je bilo vključenih v različna usposabljanja, delavnice;
 • več kot 290 članov v Facebook skupini Mladi veter, ki postaja vedno bolj aktivna in odzivna;
 • usposobljenih 26 lokalnih turističnih vodnikov in 9 informatorjev za celotno Zgornjo Savinjsko dolino;
 • pripravili smo osnutek enotnega odloka o lokalnem turističnem vodenju za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, v dogovoru z vsemi zgornjesavinjskimi občinami;
 • predstavniki mreže Mladi veter smo sodelovali pri pripravi Lokalne razvojne strategije (LAS);
 • na zaključnih delavnicah je nastalo več kot 10 načrtov za zaposlitev mladih (večina poslovnih načrtov).

Načrti

V mreži Mladi veter se je zaenkrat pokazalo 6 interesnih skupin, ki že imajo določene koordinatorje in datume naslednjih srečanj. Skupine bodo pripravljale različne aktivnosti in projekte, za katere bodo zagonska sredstva iskale na različnih razpisih in pri morebitnih zainteresiranih podjetjih. Za komuniciranje bodo uporabljali forume na spletni strani projekta ter Google skupino “Mreža Mladi veter“.

Po predstavitvi rezultatov in načrtov za prihodnost so opravili še podelitev potrdil tistim, ki so uspešno zaključili usposabljanje za lokalne turistične vodnike in informatorje za celotno Zgornjo Savinjsko dolino.

Dogodek se je zaključili v prijetnem vzdušju, udeleženci so se ob pogostitvi zadržali še precej časa. Od vsepovsod je bilo slišati smeh in optimistične načrte za prihodnost.

Oglejte si zloženko ob zaključku projekta