Naziv projekta: ®EVOLUCIJA ZA VAS – mladi veter

Akronim projekta: MLADI VETER  

Trajanje: 24 mesecev (1. 3. 2014 – 29 .2.2016)

Utemeljitev projekta:

Zaposlovanje mladih na demografsko ogroženih podeželskih območjih (p)ostaja velik problem, obstoječi državni sistem pa ne omogoča njegovega reševanja. Z lokalnim mreženjem bomo razvili alternativno platformo za zaposlovanje mladih in kreiranje trajnostnih delovnih mest na podeželju.

Splošni cilji projekta:

 • Opolnomočenje ranljivih skupin
 • Oblikovana medsektorska partnerstva

Specifični cilji projekta:

 • Opolnomočeni mladi brezposelni državljani
 • Razvita mreža NVO delujočih v partnerstvu

Ciljne skupine:

S projektom se bomo osredotočili na 3 ciljne skupine:

 1. Učenci 8. in 9. razreda OŠ ter dijaki –testna skupina vsaj 10 oseb  z imenom  »e-najstnik«. Namen: usmerjanje v srednješolska in kasneje univerzitetna izobraževanja za zelena delovna mesta pomembna za naše območje (preventivne aktivnosti).
 2. Študentje in  absolventi, mladi diplomanti in brezposelne osebe   do 30 leta starosti, testna skupina vsaj 10 oseb z imenom  »gornik«  Namen: pomoč mladim pri samo-aktiviranju za zaposlitev, dopolnilnem usposabljanju za ustvarjanje zelenih delovnih mest in izboljšanju lastnih kompetenc  (kurativne aktivnosti).
 3. Nevladne organizacije, ki delujejo  na lokalni ravni, bomo povezali v mrežo. Tako  bomo krepili njihovo moč in jih usposobili za medsektorsko sodelovanje.

Pričakovani rezultati:

 • Opolnomočeni mladi brezposelni prebivalci Zgornje Savinjske doline (vsaj 20 mladih)
 • Okrepljen razvoj skupnosti z mrežo NVO (vsaj 5 deležnikov v mreži NVO)
 • Oblikovano medsektorsko partnerstvo (NVO in javne inštitucije)

Glavne dejavnosti:

 • Razvoj novih programov za usposabljanje mladih
 • Aktivacija otrok in mladostnikov za sodelovanje
 • Programi za samopomoč
 • Spodbujanje podjetništva med mladimi
 • Vzpostavitev mreže, NVO-ji in javne inštitucije na lokalni ravni
 • Promocija NVO na lokalni ravni
 • Utrjevanje mreže za trajnostno delovanje
 • Vodenje projekta
 • Informiranje in obveščanje javnosti o projektu